Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
跑馬地
草地
1650米
第五班
1東風壹號6135梁家俊姚本輝13.0010.60 (4)0.00 (12)10.60(100.00%)    13.00(100.00%)    
2一舖成名11134布文葉楚航14.009.70 (3)0.00 (11)9.70(100.00%)    14.00(100.00%)    
3幸運飛彈3134蘇兆輝賀賢7.506.20 (2)0.00 (10)6.20(100.00%)    7.50(100.00%)    
4噴火龍2132霍宏聲苗禮德3.503.70 (1)0.00 (9)3.70(100.00%)    3.50(100.00%)    
5超級黃蜂9132希威森韋達15.0011.60 (6)0.00 (8)11.60(100.00%)    15.00(100.00%)    
6八采4130黃皓楠徐雨石23.0022.30 (9)0.00 (7)22.30(100.00%)    23.00(100.00%)    
7無敵精英12130鍾易禮伍鵬志14.0010.70 (5)0.00 (6)10.70(100.00%)    14.00(100.00%)    
8創建群英7130巴度丁冠豪11.0014.80 (7)0.00 (5)14.80(100.00%)    11.00(100.00%)    
9捷報8128楊明綸方嘉柏9.8020.40 (8)0.00 (4)20.40(100.00%)    9.80(100.00%)    
10鵲橋飛渡5124波健士蘇偉賢13.0099.00 (12)0.00 (3)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
11一澤千金10122潘明輝沈集成43.0099.00 (11)0.00 (2)99.00(100.00%)    43.00(100.00%)    
12獵狐者威1119何澤堯呂健威5.2034.20 (10)0.00 (1)34.20(100.00%)    5.20(100.00%)    
2
跑馬地
草地
1800米
第四班
1鑽石福星12135嘉里丁冠豪14.009.90 (3)0.00 (12)9.90(100.00%)    14.00(100.00%)    
2水箭龜7134陳嘉熙苗禮德13.0099.00 (12)0.00 (11)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
3躡景追飛10129布文沈集成3.502.90 (1)0.00 (10)2.90(100.00%)    3.50(100.00%)    
4喜蓮心星3128希威森大衛希斯8.9013.10 (4)0.00 (9)13.10(100.00%)    8.90(100.00%)    
5眾歡笑9128田泰安鄭俊偉18.0034.20 (7)0.00 (8)34.20(100.00%)    18.00(100.00%)    
6但求快活8125潘頓伍鵬志5.303.40 (2)0.00 (7)3.40(100.00%)    5.30(100.00%)    
7綫路菁英5123鍾易禮告東尼20.0013.90 (5)0.00 (6)13.90(100.00%)    20.00(100.00%)    
8怡昌勇士11123潘明輝賀賢29.0074.20 (9)0.00 (5)74.20(100.00%)    29.00(100.00%)    
9龍船快6122何澤堯呂健威9.3057.10 (8)0.00 (4)57.10(100.00%)    9.30(100.00%)    
10又享耆成4121楊明綸容天鵬18.0099.00 (11)0.00 (3)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
11首飾大亨2121賀銘年蔡約翰14.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    14.00(100.00%)    
12一舖到位1118巴度姚本輝8.6019.30 (6)0.00 (1)19.30(100.00%)    8.60(100.00%)    
3
跑馬地
草地
1200米
第四班
1電路十號11135鍾易禮告東尼9.405.20 (2)0.00 (12)5.20(100.00%)    9.40(100.00%)    
2富高八斗8135賀銘年姚本輝22.0012.80 (5)0.00 (11)12.80(100.00%)    22.00(100.00%)    
3辣得驕10133巴度伍鵬志12.007.90 (4)0.00 (10)7.90(100.00%)    12.00(100.00%)    
4電訊飛車4133布文徐雨石9.7022.30 (6)0.00 (9)22.30(100.00%)    9.70(100.00%)    
5駿皇寶9132希威森蘇偉賢56.0099.00 (12)0.00 (8)99.00(100.00%)    56.00(100.00%)    
6明欣賞6131霍宏聲賀賢14.0027.80 (7)0.00 (7)27.80(100.00%)    14.00(100.00%)    
7雅典武士3129潘頓大衛希斯2.103.00 (1)0.00 (6)3.00(100.00%)    2.10(100.00%)    
8砂漿金剛2128梁家俊丁冠豪5.705.30 (3)0.00 (5)5.30(100.00%)    5.70(100.00%)    
9皮具大師7127周俊樂容天鵬20.0099.00 (11)0.00 (4)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
10鷹勇猴王1123班德禮韋達33.0099.00 (10)0.00 (3)99.00(100.00%)    33.00(100.00%)    
11上浦精選5118何澤堯呂健威38.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    38.00(100.00%)    
12精明勇駿12118潘明輝何良28.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    28.00(100.00%)    
4
跑馬地
草地
1000米
第三班
1精彩勇士1135陳嘉熙大衛希斯36.0057.10 (6)0.00 (10)57.10(100.00%)    36.00(100.00%)    
2加州得力7134蔡明紹告東尼1.902.50 (1)0.00 (9)2.50(100.00%)    1.90(100.00%)    
3飛凡6130布文蔡約翰6.606.00 (3)0.00 (8)6.00(100.00%)    6.60(100.00%)    
4英雄豪邁10129潘頓羅富全7.603.70 (2)0.00 (7)3.70(100.00%)    7.60(100.00%)    
5八心之威9128希威森韋達29.0044.50 (5)0.00 (6)44.50(100.00%)    29.00(100.00%)    
6天火同人4120賀銘年韋達17.0074.20 (9)0.00 (5)74.20(100.00%)    17.00(100.00%)    
7精選威8118何澤堯呂健威24.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    24.00(100.00%)    
8輗多福5117巫顯東徐雨石12.0074.20 (8)0.00 (3)74.20(100.00%)    12.00(100.00%)    
9令才2117鍾易禮伍鵬志6.7011.70 (4)0.00 (2)11.70(100.00%)    6.70(100.00%)    
10心花放3116巴度高伯新50.0074.20 (7)0.00 (1)74.20(100.00%)    50.00(100.00%)    
5
跑馬地
草地
1000米
第四班
1威妙星3135黃俊容天鵬19.0039.80 (8)0.00 (12)39.80(100.00%)    19.00(100.00%)    
2上校7116巫顯東姚本輝9.4099.00 (12)0.00 (11)99.00(100.00%)    9.40(100.00%)    
3胡椒軍曹8132梁家俊徐雨石5.7011.40 (3)0.00 (10)11.40(100.00%)    5.70(100.00%)    
4飛行棋12128田泰安黎昭昇5.902.70 (1)0.00 (9)2.70(100.00%)    5.90(100.00%)    
5南區旺11127潘頓羅富全4.403.00 (2)0.00 (8)3.00(100.00%)    4.40(100.00%)    
6長發6127楊明綸何良21.0066.40 (10)0.00 (7)66.40(100.00%)    21.00(100.00%)    
7電子宇宙4127鍾易禮文家良29.0039.80 (7)0.00 (6)39.80(100.00%)    29.00(100.00%)    
8喜中喜10127巴度葉楚航33.0039.80 (6)0.00 (5)39.80(100.00%)    33.00(100.00%)    
9電路七號9125賀銘年告東尼10.0014.20 (4)0.00 (4)14.20(100.00%)    10.00(100.00%)    
10天分高1121何澤堯方嘉柏8.0030.60 (5)0.00 (3)30.60(100.00%)    8.00(100.00%)    
11好好彩彩5121霍宏聲蘇偉賢17.0099.00 (11)0.00 (2)99.00(100.00%)    17.00(100.00%)    
12誠心所願2118希威森韋達10.0051.10 (9)0.00 (1)51.10(100.00%)    10.00(100.00%)    
6
跑馬地
草地
1200米
第三班
1桃花盛3135何澤堯告東尼3.103.20 (1)0.00 (11)3.20(100.00%)    3.10(100.00%)    
2勁才6133周俊樂容天鵬14.0027.80 (6)0.00 (10)27.80(100.00%)    14.00(100.00%)    
3美麗笑聲10132潘頓蔡約翰7.404.20 (3)0.00 (9)4.20(100.00%)    7.40(100.00%)    
4越駿知己4131蔡明紹羅富全4.803.80 (2)0.00 (8)3.80(100.00%)    4.80(100.00%)    
5自然輝煌1131鍾易禮呂健威15.0023.40 (5)0.00 (7)23.40(100.00%)    15.00(100.00%)    
6快搏9125希威森賀賢17.0099.00 (11)0.00 (6)99.00(100.00%)    17.00(100.00%)    
7美麗邂逅8124梁家俊告東尼20.0099.00 (10)0.00 (5)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
8財才11122巴度伍鵬志13.0028.50 (7)0.00 (4)28.50(100.00%)    13.00(100.00%)    
9量化歡騰7121蘇兆輝韋達8.3014.70 (4)0.00 (3)14.70(100.00%)    8.30(100.00%)    
10超音鼠2119波健士羅富全12.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
11星雲浩騰5115潘明輝葉楚航30.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    30.00(100.00%)    
7
跑馬地
草地
1650米
第一班
1柏林探戈2133布文告東尼11.0016.00 (6)0.00 (11)16.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
2佳運財8132嘉里大衛希斯10.0057.10 (8)0.00 (10)57.10(100.00%)    10.00(100.00%)    
3超好日子9130周俊樂呂健威17.0074.20 (9)0.00 (9)74.20(100.00%)    17.00(100.00%)    
4包裝智威3129何澤堯呂健威9.5010.50 (4)0.00 (8)10.50(100.00%)    9.50(100.00%)    
5包裝大獎4127潘頓何良3.203.40 (1)0.00 (7)3.40(100.00%)    3.20(100.00%)    
6禪勝寶駒5126潘明輝呂健威21.0099.00 (11)0.00 (6)99.00(100.00%)    21.00(100.00%)    
7美麗在線7124梁家俊羅富全7.504.00 (2)0.00 (5)4.00(100.00%)    7.50(100.00%)    
8好好心得6123希威森伍鵬志20.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
9喜駿駒10123田泰安蔡約翰6.9012.70 (5)0.00 (3)12.70(100.00%)    6.90(100.00%)    
10大眾開心11122巴度羅富全22.0023.40 (7)0.00 (2)23.40(100.00%)    22.00(100.00%)    
11寶賢得得1120蘇兆輝方嘉柏7.406.70 (3)0.00 (1)6.70(100.00%)    7.40(100.00%)    
8
跑馬地
草地
1200米
第一班
1錶之智能12135周俊樂丁冠豪21.0099.00 (12)0.00 (12)99.00(100.00%)    21.00(100.00%)    
2精靈勇士11134陳嘉熙方嘉柏22.005.50 (2)0.00 (11)5.50(100.00%)    22.00(100.00%)    
3緊張大師7133布文大衛希斯9.6011.40 (5)0.00 (10)11.40(100.00%)    9.60(100.00%)    
4時時滿意2132鍾易禮告東尼6.9044.50 (9)0.00 (9)44.50(100.00%)    6.90(100.00%)    
5駿馬風采6132蘇兆輝羅富全3.303.00 (1)0.00 (8)3.00(100.00%)    3.30(100.00%)    
6艮志騰雲3125潘明輝沈集成14.0018.70 (6)0.00 (7)18.70(100.00%)    14.00(100.00%)    
7平海歡星10125田泰安蔡約翰13.0011.10 (4)0.00 (6)11.10(100.00%)    13.00(100.00%)    
8暖在你心1118希威森呂健威15.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
9齊齊友福4117賀銘年鄭俊偉7.306.40 (3)0.00 (4)6.40(100.00%)    7.30(100.00%)    
10平常心8116蔡明紹蘇偉賢13.0037.10 (8)0.00 (3)37.10(100.00%)    13.00(100.00%)    
11和氣生財9116楊明綸徐雨石16.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
12星耀王者5115巴度伍鵬志10.0021.40 (7)0.00 (1)21.40(100.00%)    10.00(100.00%)    
9
跑馬地
草地
1650米
第三班
1幸福至上4135周俊樂沈集成12.0074.20 (10)0.00 (12)74.20(100.00%)    12.00(100.00%)    
2爆熱12135布文方嘉柏6.206.20 (3)0.00 (11)6.20(100.00%)    6.20(100.00%)    
3安遇5132蘇兆輝文家良4.703.20 (1)0.00 (10)3.20(100.00%)    4.70(100.00%)    
4自力更生2131梁家俊呂健威12.0010.60 (4)0.00 (9)10.60(100.00%)    12.00(100.00%)    
5醉眼光9127潘頓蔡約翰12.0025.00 (7)0.00 (8)25.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
6美麗滿滿3125何澤堯羅富全9.304.40 (2)0.00 (7)4.40(100.00%)    9.30(100.00%)    
7友港友笑7117蔡明紹蘇偉賢7.7018.70 (6)0.00 (6)18.70(100.00%)    7.70(100.00%)    
8鐵三角8117希威森大衛希斯12.0017.10 (5)0.00 (5)17.10(100.00%)    12.00(100.00%)    
9勁駒10117陳嘉熙賀賢20.0099.00 (12)0.00 (4)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
10天寅合一6116鍾易禮告東尼9.0044.50 (8)0.00 (3)44.50(100.00%)    9.00(100.00%)    
11銀鎚仔1115巴度高伯新18.0074.20 (9)0.00 (2)74.20(100.00%)    18.00(100.00%)    
12超勁寶寶11115巫顯東姚本輝15.0099.00 (11)0.00 (1)99.00(100.00%)    15.00(100.00%)