Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
跑馬地
草地
1200米
第四班
1駿寶4135田泰安羅富全5.004.80 (1)0.00 (12)4.80(100.00%)    5.00(100.00%)    
2木火同明9133黃智弘鄭俊偉18.0099.00 (12)0.00 (11)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
3彪形猛將5128周俊樂蘇偉賢33.0099.00 (11)0.00 (10)99.00(100.00%)    33.00(100.00%)    
4飛雲10128班德禮方嘉柏11.0016.50 (6)0.00 (9)16.50(100.00%)    11.00(100.00%)    
5金哥兒12128艾兆禮巫偉傑10.007.90 (5)0.00 (8)7.90(100.00%)    10.00(100.00%)    
6會展二號1126鍾易禮告東尼16.0099.00 (10)0.00 (7)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
7鼓浪飛凡7125湯普新文家良13.0099.00 (9)0.00 (6)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
8金運來11124希威森文家良14.007.90 (4)0.00 (5)7.90(100.00%)    14.00(100.00%)    
9欣樂人生3122梁家俊姚本輝6.9016.60 (7)0.00 (4)16.60(100.00%)    6.90(100.00%)    
10星雲浩騰6120蔡明紹葉楚航7.405.50 (3)0.00 (3)5.50(100.00%)    7.40(100.00%)    
11人和家盛8117巴度沈集成8.0020.20 (8)0.00 (2)20.20(100.00%)    8.00(100.00%)    
12俏郎中2116楊明綸韋達7.205.20 (2)0.00 (1)5.20(100.00%)    7.20(100.00%)    
2
跑馬地
草地
1650米
第一班
1電訊巴打6135希威森徐雨石10.0019.30 (5)0.00 (7)19.30(100.00%)    10.00(100.00%)    
2越駿歡欣3134巴度羅富全3.502.80 (1)0.00 (6)2.80(100.00%)    3.50(100.00%)    
3當年情2129鍾易禮告東尼6.005.40 (3)0.00 (5)5.40(100.00%)    6.00(100.00%)    
4舞林密碼5122田泰安方嘉柏2.504.50 (2)0.00 (4)4.50(100.00%)    2.50(100.00%)    
5雪勇神駒1122艾道拿沈集成18.0099.00 (7)0.00 (3)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
6自力更生4122董明朗鄭俊偉17.0031.80 (6)0.00 (2)31.80(100.00%)    17.00(100.00%)    
7一先生7119班德禮姚本輝6.406.30 (4)0.00 (1)6.30(100.00%)    6.40(100.00%)    
3
跑馬地
草地
1200米
第四班
1安擁1134艾道拿黎昭昇24.0034.20 (9)0.00 (12)34.20(100.00%)    24.00(100.00%)    
2良駒好友7131梁家俊文家良10.0013.10 (5)0.00 (11)13.10(100.00%)    10.00(100.00%)    
3天足貓6130潘明輝巫偉傑5.703.10 (1)0.00 (10)3.10(100.00%)    5.70(100.00%)    
4共創成果3128周俊樂容天鵬4.804.40 (2)0.00 (9)4.40(100.00%)    4.80(100.00%)    
5星運皇爵11127田泰安方嘉柏10.0099.00 (12)0.00 (8)99.00(100.00%)    10.00(100.00%)    
6有派頭12125鍾易禮沈集成19.0010.90 (3)0.00 (7)10.90(100.00%)    19.00(100.00%)    
7背背龍4124希威森韋達23.0099.00 (11)0.00 (6)99.00(100.00%)    23.00(100.00%)    
8晉神5120巴度葉楚航7.0013.90 (6)0.00 (5)13.90(100.00%)    7.00(100.00%)    
9千杯敬典2119蔡明紹姚本輝9.9022.30 (8)0.00 (4)22.30(100.00%)    9.90(100.00%)    
10木火龍駒9119艾兆禮鄭俊偉14.0099.00 (10)0.00 (3)99.00(100.00%)    14.00(100.00%)    
11合金皇10117楊明綸丁冠豪8.4013.00 (4)0.00 (2)13.00(100.00%)    8.40(100.00%)    
12八心之威8115湯普新韋達13.0017.80 (7)0.00 (1)17.80(100.00%)    13.00(100.00%)    
4
跑馬地
草地
1200米
第一班
1韋小寶6135霍宏聲伍鵬志8.909.80 (5)0.00 (8)9.80(100.00%)    8.90(100.00%)    
2順勢而飛4131潘明輝羅富全8.8014.80 (6)0.00 (7)14.80(100.00%)    8.80(100.00%)    
3小霸王2129周俊樂容天鵬2.302.50 (1)0.00 (6)2.50(100.00%)    2.30(100.00%)    
4精靈勇士3128黃智弘方嘉柏16.0099.00 (8)0.00 (5)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
5電氣騎士8120湯普新韋達7.505.90 (2)0.00 (4)5.90(100.00%)    7.50(100.00%)    
6魅力寶駒5119巴度蔡約翰7.607.20 (3)0.00 (3)7.20(100.00%)    7.60(100.00%)    
7美麗奔馳1118鍾易禮告東尼9.3099.00 (7)0.00 (2)99.00(100.00%)    9.30(100.00%)    
8好友心得7115田泰安大衛希斯7.908.10 (4)0.00 (1)8.10(100.00%)    7.90(100.00%)    
5
跑馬地
草地
1800米
第四班
1精準快車6135湯普新姚本輝19.0031.80 (9)0.00 (12)31.80(100.00%)    19.00(100.00%)    
2飛馬將軍9134鍾易禮丁冠豪7.506.70 (3)0.00 (11)6.70(100.00%)    7.50(100.00%)    
3馬主雄風8132霍宏聲蘇偉賢10.0099.00 (12)0.00 (10)99.00(100.00%)    10.00(100.00%)    
4八駿笑昇1130班德禮告東尼4.004.50 (1)0.00 (9)4.50(100.00%)    4.00(100.00%)    
5先到先得7129艾道拿蔡約翰12.0023.40 (8)0.00 (8)23.40(100.00%)    12.00(100.00%)    
6同寶寶10128田泰安伍鵬志7.1011.80 (7)0.00 (7)11.80(100.00%)    7.10(100.00%)    
7龍船快11127周俊樂呂健威10.008.10 (4)0.00 (6)8.10(100.00%)    10.00(100.00%)    
8機械鬥士2125梁家俊文家良29.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    29.00(100.00%)    
9領航宇宙4124賀銘年黎昭昇17.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    17.00(100.00%)    
10家樂飛駒5123艾兆禮賀賢9.2010.10 (5)0.00 (3)10.10(100.00%)    9.20(100.00%)    
11樂天派3123楊明綸大衛希斯15.0011.10 (6)0.00 (2)11.10(100.00%)    15.00(100.00%)    
12滿載歸來12120希威森容天鵬10.006.30 (2)0.00 (1)6.30(100.00%)    10.00(100.00%)    
6
跑馬地
草地
1650米
第四班
1耀寶駒12135艾兆禮黎昭昇15.007.50 (4)0.00 (12)7.50(100.00%)    15.00(100.00%)    
2威威鬥士7135希威森呂健威7.803.50 (1)0.00 (11)3.50(100.00%)    7.80(100.00%)    
3一絕2134賀銘年賀賢7.9015.90 (5)0.00 (10)15.90(100.00%)    7.90(100.00%)    
4盛世名駒11134黃智弘葉楚航11.0099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
5加非凡1132田泰安方嘉柏6.4020.40 (7)0.00 (8)20.40(100.00%)    6.40(100.00%)    
6將俠3132鍾易禮告東尼7.807.10 (3)0.00 (7)7.10(100.00%)    7.80(100.00%)    
7鐵三角6132艾道拿大衛希斯4.803.90 (2)0.00 (6)3.90(100.00%)    4.80(100.00%)    
8競駿翩翩5132湯普新蘇偉賢16.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
9夏日傾情8127梁家俊沈集成22.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    22.00(100.00%)    
10魅力一心4125潘明輝蔡約翰8.4020.40 (6)0.00 (3)20.40(100.00%)    8.40(100.00%)    
11都柏名駒9124蔡明紹文家良33.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    33.00(100.00%)    
12勁叻仔10120楊明綸鄭俊偉15.0044.50 (8)0.00 (1)44.50(100.00%)    15.00(100.00%)    
7
跑馬地
草地
1650米
第三班
1喜旺駒7135田泰安方嘉柏4.203.60 (1)0.00 (12)3.60(100.00%)    4.20(100.00%)    
2總理5130梁家俊姚本輝18.0099.00 (12)0.00 (11)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
3自己話事1124湯普新呂健威12.0022.30 (6)0.00 (10)22.30(100.00%)    12.00(100.00%)    
4飛輪步8124霍宏聲容天鵬8.805.40 (3)0.00 (9)5.40(100.00%)    8.80(100.00%)    
5又龍串鳳3124艾道拿告東尼8.3099.00 (11)0.00 (8)99.00(100.00%)    8.30(100.00%)    
6發財大師11119潘明輝伍鵬志14.0010.90 (5)0.00 (7)10.90(100.00%)    14.00(100.00%)    
7久久為攻10118賀銘年大衛希斯16.0031.80 (7)0.00 (6)31.80(100.00%)    16.00(100.00%)    
8波爾多9117班德禮蔡約翰10.0044.50 (8)0.00 (5)44.50(100.00%)    10.00(100.00%)    
9開心勇駒4116鍾易禮告東尼8.7010.90 (4)0.00 (4)10.90(100.00%)    8.70(100.00%)    
10本領非凡6115蔡明紹羅富全15.0074.20 (9)0.00 (3)74.20(100.00%)    15.00(100.00%)    
11忠誠駒12115楊明綸巫偉傑30.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    30.00(100.00%)    
12赤兔猴王2115巴度告東尼5.804.10 (2)0.00 (1)4.10(100.00%)    5.80(100.00%)    
8
跑馬地
草地
1200米
第三班
1傑出漢子6135希威森呂健威7.803.70 (2)0.00 (12)3.70(100.00%)    7.80(100.00%)    
2星耀王者7134湯普新文家良13.0099.00 (12)0.00 (11)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
3合夥雄心3132艾兆禮沈集成4.302.90 (1)0.00 (10)2.90(100.00%)    4.30(100.00%)    
4怡勁力10131陳嘉熙黎昭昇16.0014.40 (5)0.00 (9)14.40(100.00%)    16.00(100.00%)    
5紫雲冰4131霍宏聲方嘉柏8.4023.80 (6)0.00 (8)23.80(100.00%)    8.40(100.00%)    
6人和家興2129梁家俊大衛希斯10.0011.80 (4)0.00 (7)11.80(100.00%)    10.00(100.00%)    
7一代天嬌1128巴度伍鵬志7.205.20 (3)0.00 (6)5.20(100.00%)    7.20(100.00%)    
8怡心聲11127黃智弘姚本輝20.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
9平常心9123班德禮蘇偉賢12.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
10快搏12122董明朗賀賢12.0099.00 (9)0.00 (3)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
11超霸勝8127蔡明紹葉楚航11.0099.00 (8)0.00 (2)99.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
12美麗邂逅5116鍾易禮告東尼15.0099.00 (7)0.00 (1)99.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
9
跑馬地
草地
1000米
第三班
1帖木兒11135巴度方嘉柏9.407.30 (4)0.00 (12)7.30(100.00%)    9.40(100.00%)    
2德薩斯3131董明朗蘇偉賢13.0099.00 (12)0.00 (11)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
3英雄豪邁4127田泰安羅富全6.207.00 (3)0.00 (10)7.00(100.00%)    6.20(100.00%)    
4嘉應精神5125陳嘉熙沈集成14.0099.00 (11)0.00 (9)99.00(100.00%)    14.00(100.00%)    
5萬眾開心2124艾道拿黎昭昇4.102.60 (1)0.00 (8)2.60(100.00%)    4.10(100.00%)    
6加州得力8122班德禮告東尼8.8099.00 (10)0.00 (7)99.00(100.00%)    8.80(100.00%)    
7攻頂12121艾兆禮賀賢23.0099.00 (9)0.00 (6)99.00(100.00%)    23.00(100.00%)    
8運來伍寶6120楊明綸鄭俊偉26.0099.00 (8)0.00 (5)99.00(100.00%)    26.00(100.00%)    
9浪茄仔9119鍾易禮告東尼6.204.90 (2)0.00 (4)4.90(100.00%)    6.20(100.00%)    
10極光彗星7119希威森黎昭昇9.608.00 (5)0.00 (3)8.00(100.00%)    9.60(100.00%)    
11博學多財1118蔡明紹廖康銘21.0099.00 (7)0.00 (2)99.00(100.00%)    21.00(100.00%)    
12勝神威10115湯普新伍鵬志17.0099.00 (6)0.00 (1)99.00(100.00%)    17.00(100.00%)